Medya ve Mitoloji

Masallar ve eski söylenceler insanların çeşitli doğal ve kültürel olaylar karşısında ne tür davranışlar sergileyebileceklerini anlatan, örnek roller sunarak bireyleri farklı durumlara hazırlayan, bu şekilde kişilerin iç dünyalarını ve duygularını düzenleyen bilgi yüklü metinlerdir. devamı...

Dünyayı Pazarlama Kurtaracak

Geçmiş yüzyıl içinde dünyanın hor kullanılması had safhaya ulaştığından artık bir düzeltme hareketine ihtiyaç duyuluyor. Dünya çapındaki düzeltme hareketlerini Kyoto protokolü, A.B.D.’de Al Gore, Obama gibi isimlerin önem kazanması gibi olaylardan gözlemleyebiliriz. Fakat bunu siyasetten daha etkin biçimde pazarlama alanında görüyoruz. Çünkü tüketicilerin satın alma kararları ve marka tercihlerinde firmaların çevreye olan etkisini göz önünde bulundurmaya başladıklarını ilk önce pazarlama bilimi ortaya koymuştur. devamı...

Marka Anlatıları

insan zihninin evreni algılaması belli bir hikâyeleme mantığıyla çalışır. Zihnimiz dağınık halde bulunan algı ve veri parçalarını belli kategoriler içinde birbiriyle ilişkili şekilde toplayarak birer hikâye gibi kurgulamakta ve bu şekilde elde edilen tüm bilgi anlamlı hale gelmektedir.Markalar tüketicilerin zihninde binlerce çağrışımın birleşmesiyle oluşan kavramlardır. Tüketiciler farklı parçaları zihinlerinde birleştirerek bütüncül bir marka imajına ulaşırlar. Bu noktada markayla ilgili bilgileri birleştiren hikâyeler büyük önem taşıyor. devamı...

Marka Sosyolojisi

Foucault, “Kelimeler ve Şeyler” isimli eserinde tüm insan kültürünün temelde “aynı ve başka” şeklinde ifade edilebilecek olan (benzer-farklı, ben-öteki gibi) bir bilgi kategorisi üzerinden inşa edildiğini söyler. Pazarlamada da buna paralel bir gelişim görüyoruz. Her yeni ihtiyaç, yeni bir ürün ve bu ürünün hangi bağlamda tüketileceğiyle ilgili yeni bir kültür yaratmaktadır. devamı...

Reklam Dili

Baudrillard’ın “hipergerçeklik” terimi, geçmiş-gelecek, zihin-beden, ben-öteki, birey-toplum, izleyici-sahne, yazar-okur gibi kavramlar arası zıtlıkların anlamını yitirdiği, dolayısıyla gerçek (real, original) ile gerçek olmayan (sanal, kurgusal, fictive ) arasındaki farkın bulanıklaştığı bir durumu ifade ediyor. Bu sonuçları pazarlamayı da ilgilendiren birçok alandan takip edebiliriz. devamı.....

Marka Teknolojisi

Bugün bir çok ürün fikir anlamında keşfedilmiş veya konsept olarak icat edilmiştir. Geçtiğimiz günlerde Sony firması verileri doğrudan zihne gönderme teknolojisinin patentini aldı. Teknoloji ve düşüncenin hızı birbiriyle yarışıyor ve birbirini besliyor. Bundan sonra olacaklar belki de ancak hayallerimizle sınırlı… devamı

Kurumsal Markalama

Bir ismi marka olarak tescil ettirdiğimizde markalaşmış olur muyuz? Bugün Türkiye’de yüzlerce kayıtlı marka var. Bir çoğunu önceden görmüş olsak bile sonra hatırlamayız. Bunun nedeni aslında çoğu ticari ismin henüz markalaşmamış olmasıdır. devamı...

Pazarlama bir gösteri sanatı mıdır?


PAZARLAMA iletişiminin bir tür makyaj, görüntü veya tasarımdan ibaret olduğunu ve aslında mevcut gerçeklere kulp takmaktan veya var olanı sağa sola çekiştirmekten başka işe yaramadığını düşünenlerin sayısı oldukça fazladır. Pazarlama iletişimi hakkındaki olumlu bakış açısı ise, “Tüketicilere yönelik etkin anlatım şekilleri ve karşılıklı iletişim” şeklinde ifade edilebilir. Ancak pazarlama faaliyetlerinin amacı yalnızca iyi iletişim sağlamak değil, aynı zamanda bu iletişimi toplumsal bir etkileşime dönüştürerek kampanyaların tüketicilerde yankı bulmasını ve onları dönüştürmesini de mümkün kılmaktır. devamı...

Hiç yorum yok: